Suomalaista koulutusta on viety myös maailmalle

Suomalaisen koulutuksen maine on kiirinyt maailmalle asti ja suomalaisesta koulutuksesta puhutaankin jopa vientituotteena. Tässä kappaleessa käsitellään muutamia näkökulmia tähän aihealueeseen liittyen.

Mitä tarkoittaa koulutusvienti?

Suomen menestys koulutuksen saralla tunnetaan ja tunnustetaan ympäri maailman. Tämän vuoksi Suomessa onkin herännyt ajatus koulutuksen käyttämisestä vientituotteena ja onkin alettu puhua koulutusviennistä. Mitä tämä termi sitten tarkoittaa? Jos termiä tarkastellaan laajassa merkityksessä, voi se tarkoittaa kaikenlaista koulutuksen saralle liittyvää vientitoimintaa. Useimmiten sanalla viitataan siihen, että koulutusta viedään ulkomaille tai että asiakkaat ovat ulkomaalaisia.

Alan toimijat

Koulutusviennin osa-alueella esiintyy useita erilaisia toimijoita, kuten yrityksiä ja oppilaitoksia. Nämä toimijat voivat tarjota erilaisia palveluja tai tuotteita, joita käytetään vientituotteina. Tyypillisiä esimerkkejä näistä tuotteista ja palveluista ovat esimerkiksi kokonaiset opetus- ja kouluratkaisut, erilaiset koulutuspalvelut, koulutusosaaminen sekä oppimiseen liittyvät apuvälineet. Eniten kysyntää on ollut suomalaisella korkeakoulutuksella, minkä vuoksi juurikin yliopistot sekä ammattikorkeakoulut ovat saaneet runsain mitoin kokemusta koulutusviennistä. Toisaalta myös maamme ammatillinen koulutus sisältää runsaasti potentiaalia tällä saralla ja onkin saavuttamassa jalansijaa koulutusviennin saralla.

Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi esimerkiksi erilaiset organisaatiot, jotka toimivat sivistystyön parissa, sekä erilaiset osaamisen kehittämiseen tähtäävät yritykset voivat tarjota koulutusvientiin liittyviä ratkaisuja. Esimerkiksi erilaiset työelämään liittyvät täydennyskoulutukset voivat olla tulevaisuudessa maamme hyviä myyntivaltteja!

Tavoitteita

Koulutusvientiin liittyy useita tavoitteita. Ensinnäkin on tärkeää huolehtia laadunhallinnasta sekä oppimisesta. Nämä kaksi periaatetta ovat niin tärkeitä, että ne on haluttu nostaa jopa koko toiminnan keskeisimmiksi asioiksi. On tärkeää, että vientihankkeiden laadukkuus tarkistetaan aina huolellisesti ennen kuin aloitetaan näiden hankkeiden markkinoiminen tai käynnistetään hankkeisiin liittyvä myynti.

Maahamme halutaan myös rekrytoida opiskelijoita, jotka ovat erityisen motivoituneita opintoihinsa. Tässä koulutusviennin kehittämisellä on tärkeä rooli. Opintoja halutaan kehittää myös siten, että ulkomaisille opiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuutta suorittaa opinnot osittain omassa kotimaassaan. Koulutusvientiä haittaavia lainsäädännöllisiä esteitä pyritään poistamaan ja koulutusviennistä halutaan luoda tuottoisaa liiketoimintaa.

Muita tavoitteita ovat esimerkiksi kehityspolitiikan tukeminen sekä myönteisen Suomi-kuvan vahvistaminen. Koulutusviennillä on siis useita erilaisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi yritysten ja oppilaitosten tulisi kehittää myyntiosaamistaan, tuotteitaan sekä valmiuksiaan toimia kansainvälisellä kentällä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *