Tietoa meistä

Suomalainen koulutus ja tiede ovat kansainvälisesti arvostettuja, mutta viime vuosien leikkaukset uhkaavat koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ennennäkemättömällä tavalla. 2000-luvun alussa Suomen koululaiset olivat kärjessä koululaisten osaamistasoa mittaavassa Pisa-tutkimuksessa, mutta tuoreimmat tutkimustulokset kertovat oppimistulosten heikentyneen ja Suomen pudonneen kärkikahinoista.

Suomalaislapset aloittavat koulun verrattain myöhään

Suomessa lapset aloittavat koulu-uransa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun he täyttävät seitsemän vuotta. Kansainvälisessä vertailussa tämä ikä on varsin myöhäinen, sillä monissa Euroopan maissa koulu aloitetaan 4-5-vuotiaina. Ennen varsinaista peruskoulua Suomessakin on kuitenkin esikoulu, joka on nykyään pakollinen kaikille lapsille.

Myöhäinen koulunaloitusikä tarkoittaa sitä, että oppimisvalmiuksien kannalta tärkeintä aikakautta, joka on aika ennen esikoulun alkamista, ei meillä hyödynnetä täysipainoisesti, vaikka valtaosa suomalaislapsista onkin päivähoidon piirissä 3-5-vuotiaina joko päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muussa vastaavassa varhaiskasvatusta tarjoavassa yksikössä.

Taloudelliset leikkaukset ovat vaarassa heikentää varhaiskasvatusta

Suomalaista varhaiskasvatusta on pidetty varsin hyvänä, mutta viime vuosien taloudelliset toimet ovat vaikeuttaneet päivähoidon järjestämistä monissa kunnissa. Lapsiryhmien kokoja on suurennettu, ammattitaitoisen henkilökunnan määrää paikoittain vähennetty ja tärkeistä resursseista on karsittu. Säästötoimenpiteet uhkaavat Suomen asemaa koulutuksen ja tieteen huippumaana.

Suomessa on suhteellisen paljon yliopistoja

Suomessa on verrattain paljon yliopistoja, jotka vastaavat suurimmaksi osaksi tieteellisen tutkimustyön organisoinnista ja toteuttamisesta. Suomi on niittänyt mainetta erityisesti luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen aloilla, ja nämä koulutusalat houkuttelevat edelleen puoleensa monia nuoria. Tekniikan alat olivat erityisen kiinnostavia 1990- ja 2000-luvuilla, kun teknologiajätti Nokia alihankkijoineen eli kultakauttaan ja houkutteli paljon nuoria opiskelijoita suoraan koulun penkiltä työelämään.

Tämä sivusto keskittyy tarkastelemaan maamme koulutus- ja tiedemaailmaa

Tällä sivustolla kerromme suomalaisesta koulutus- ja tiedemaailmasta, sen rakenteesta ja toiminnasta sekä suomalaisista henkilöistä ja keksinnöistä, joista meidät maailmalla tunnetaan. Laadukkaan tieteen tekeminen vaatii resursseja, mutta myös koulutettuja ja motivoituneita ihmisiä. Suomea uhkaa niin sanottu aivovuoto, joka tarkoittaa huippututkijoiden karkaamista ulkomaille. Tällä sivustolla pohdimme myös, miten tämän aivovuodon voi estää ja miten Suomi voisi jälleen palata koulutuksen huippumaaksi kaikilla koulutustasoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *